HOME

HISTORIE

blokkfloyte2stor.jpg (177614 bytes)

Oppstart høsten 1989 · gjenreisning av blokkfløyten som seriøst instrument i norsk skole
Høsten 1989 startet Johan Nicolai Mohn og Svein Egil Skotte Blokkfløytistene med det ambisiøse mål "å gjenreise blokkfløyten som seriøst instrument i norsk skole". Etter en runde på skolene Bolteløkka, Marienlyst, St.Sunniva og Uranienborg hvor Mohn og Skotte spilte blokkfløyte og presenterte tilbudet, meldte det seg straks nærmere 30 interesserte barn fra 7 år og oppover

Konsentrering av virksomheten på St.Sunniva og Uranienborg
Etterhvert var det hensiktsmessig å konsentrere virksomheten på St.Sunniva og Uranienborg skoler. Det var felles samspilløvelse for de viderekomne på St.Sunniva.

Innmeldt i Norsk Skoleorkesterforbund · deltakelse på kretskonsert
I 1993 meldte orkesteret seg inn i Norsk Skoleorkesterforbund. Da var nivået på den eldste samspillgruppen så bra at de var med på kretskonserten til Skoleorkesterforbundet. Før det hadde ensemblet vært på sin første øveweekend med overnatting i Hurdal.

Idealisme og gratisarbeid i starten · innlemmet i OKM i 1994 · bedret økonomi og tilbud
Det har vært en stor grad av idealisme i arbeidet med Blokkfløytistene. Atskillige timer med gratisarbeid og dårlig betalt undervisning måtte til for å få det til å gå i de første årene. Det hele ble drevet som en privat musikkskole fram til 1994. Da ble en del av virksomheten endelig innlemmet i Oslo Kommunale Musikkskole. Dette åpnet for nye muligheter for Blokkfløytistene, økonomien bedret seg og elevene fikk et enda bedre tilbud.

Høsten 1994 - våren 1995 unikt prosjekt med samspill sjøfløyte og hardingfele
Høsten 1994 startet det første av mange vellykkede prosjekter som Mohn og Skotte har fått til. Ved siden av klassisk blokkfløytespill ønsket de å fokusere på norsk folkemusikk. I samarbeid med Steinar Ofsdal oppsto et unikt prosjekt med lagspill og samspill på sjøfløyte, den norske varianten av blokkfløyten. Ofsdal deltok på samspilløvelsene for de eldste denne høsten og Arne Aakre fra Vinje i Telemark laget fløyter til hele gruppen. På nyåret 1995 var det seminar med Bø Juniorspelemannslag og konsert i Bø, og siden i Munchmuseet i Oslo. Det unike ved prosjektet var samspill mellom hardingfele og sjøfløyte og at det ble gjennomført lagspill på sjøfløyte, noe som knapt hadde vært gjort her i landet før.

Telemark-festivalen sommeren 1995 · irske blikkfløyter · 2. pris på Oslokappleiken
Samarbeidet med Ofsdal og Bø Juniorspelemannslag var på alle måter vellykket og konsertene fikk så mye oppmerksomhet at Blokkfløytistene ble invitert til Bø på sommerens Telemark-festival. Per Midtstigen erstattet denne gang Steinar Ofsdal. En gruppe yngre fløytespillere deltok og spilte irske låter på blikkfløyte. Sjøfløytespillet ble så bra at Blokkfløytistene tok en 2. pris i sin klasse på Oslokappleiken høsten 1995.

Seminar på Prestfoss i januar 1996 ·  fortsettelse med sjøfløyten
Samarbeidet med Bø Juniorspelemannslag og Ofsdal fortsatte med kurs og seminar på Prestfoss i Sigdal i januar 1996. Her var også andre instruktører og deltakere med, bl.a. fra Buskerud. Det ble skapt en fin ramme omkring kurset med musisering, dans, lek og moro.

Stort prosjekt med Latinamerikansk folkemusikk · suksesskonsert juni-97 i Gamle Logen · produksjon av CD
musica.gif (15532 bytes)Høsten 1996 startet Mohn og Skotte et spennende prosjekt i samarbeid med INTI (6 profesjonelle musikere fra Bolivia og Chile) og Steinerskolens Jentekor. Mohn og Skotte fant frem egnede latinamerikanske folkemusikklåter, skrev dem ned og arrangerte dem. Høsten 1996 begynte barna å øve på dem. På nyåret 1997 besøkte INTI samspilløvelsene. I mai hadde Blokkfløytistene og Jentekoret seminar med alle musikerne fra INTI. Det avsluttende seminaret og den store konserten "Música Entre Culturas" i Gamle Logen i juni ble en stor suksess. Det ble laget video, og DAT-lydopptaket var så bra at Mohn og Skotte i samarbeid med styrene i Blokkfløytistene produserte en CD fra konserten.

Mer om CD'en

Nytt Prestfoss-kurs i oktober 1997  · nye sjøfløytister · kobling norsk og latinamerikansk folkemusikk · "Fra Andes til Dovre"
Oktober 1997 var det nytt kurs på Prestfoss, denne gang med Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jacobsen som instruktører sammen med Mohn og Skotte m.fl. Nå fikk nye og yngre fløytister prøve seg på sjøfløyte. Dette kurset gav Mohn og Skotte idéen om å koble norsk folkemusikk med latinamerikansk. I samarbeid med Hulbækmo, Jacobsen og INTI ble prosjektet "Fra Andes til Dovre" satt i gang.

Sommeren 1998 · arbeid med utvalg av egnet musikk
Sommeren 1998 satte musikerne i gang et omfattende arbeid for å finne egnet musikk. Utgangspunktet var "Música Entre Culturas" og norske låter barna hadde lært på sjøfløyte. Etter mye arbeid fant man fram til et utvalg, men det måtte prøves, skrives ned og arrangeres før man kom så langt. Den flerkulturelle stormønstringen "Du store verden!" innlemmet prosjektet i festivalen som skulle foregå høsten 1998.

November 1998 · fullsatte konserter i Domkirken · "Fra Andes til Dovre" - musikk som verdensspråk
September 1998 hadde man det første seminaret med Blokkfløytistene og Jentekoret. Dette var utgangspunktet for videre arbeid på de ukentlige øvelsene. Prosjektet ble avsluttet med to intense øvedager og tre konserter i Domkirken 6. november. To av konsertene var for skoleelever og ble gjennomført i samarbeid med Skolesjefen i Oslo, den siste var en offentlig kveldskonsert. Domkirken var fullsatt av et stort og entusiastisk publikum. Det var spennende for barna og de unge å spille for andre barn i samarbeid med profesjonelle utøvere. Konserten åpnet også for et perspektiv på musikk som "verdensspråk".

Positive ringvirkninger · ny interesse for sjøfløyten · fritt og spontant spill etter gehør · nytt liv i glemt tradisjon
Arbeidet med sjøfløyten har hatt mange positive ringvirkninger. Blokkfløytistene har gjenskapt interessen for dette gamle instrumentet og de særegne slåttene som tilhører det. Sjøfløytespill er musisering på gehør og er en velegnet innfallsvinkel til musikkopplæring generelt. Barna får et forråd av låter de kan utenat og dermed lett kan bruke i ulike sammenhenger. Spillet blir friere og mer spontant enn når man arbeider med notebasert repertoar. Blokkfløytistenes pionervirksomhet ser også ut til å ha gitt nytt liv til en forsvunnet tradisjon i Numedal og Telemark, som tidligere var sjøfløytens kjerneområde

Produksjon av høyverdige sjøfløyter · ny giv til sjøfløytespillet
Det er en utfordring å få sjøfløyter som er like nok til å brukes til samspill. På initiativ fra Mohn og Skotte startet landets eneste profesjonelle blokkfløytebygger Bodil Diesen opp produksjon av sjøfløyter. Med økonomisk støtte fra Musikkrådet og Musikkverkstedordningen, kjøpte Blokkfløytistene inn et antall høyverdige sjøfløyter fra Diesen. Dette gav ny giv til sjøfløytespillet.

Sommeren 1998 · suksess ved konkurranse i England · samspill og konserter i England
Ved siden av prosjektene har orkestrene i årenes løp hatt et høyt aktivitetsnivå på andre områder: En gruppe fra Blokkfløytistene Uranienborg deltok i en internasjonal konkurranse for blokkfløyte-ensembler i England i 1998. De vant første runde i Coventry og tok 3. plass i finalen i Cambridge. Begge orkestrene hadde en turné sammen i England sommeren 1998 hvor de spilte sammen med tilsvarende ungdomsgrupper og holdt flere konserter. Sjøfløytene fikk berettiget oppmerksomhet i et land med lang tradisjon for blokkfløyter.

Deltakelse i store konserter · mange representasjonsoppdrag for Oslo kommunale musikkskole
Blokkfløytistene St.Sunniva og Uranienborg ble valgt ut til å delta på den store jubileumskonserten til Oslo Kommunale Musikkskole i juni -98. De representerte også OKM på Arve Tellefsens kammermusikkfestival og fikk spille i programmet "Hovedscenen" på NRK 2. Kvartetten som vant 3. pris i England har på vegne av OKM spilt for Kirke- og undervisningskomiteen, for Byrådet for kultur og utdanning og på diverse konferanser.

Februar 1999 · seminar og konsert med verdenskjent blokkfløytevirtuos Dan Laurin
Februar 1999 laget orkestrene
i samarbeid med Norges Musikkhøgskole, Griegakademiet i Bergen og Ingesund Musikhögskola i Arvika et seminar og en konsert
med den verdenskjente blokkfløytevirtuosen Dan Laurin. Igjen gjorde Mohn og Skotte et stort arbeide med å planlegge og finne musikk til prosjektet. Som en ekstra forberedelse hadde de yngste fløytistene et eget seminar i Hurdal. På den avsluttende konserten i Lindemansalen deltok også Nordisk Barokk Kvartett og hadde en svært viktig funksjon i samspillet mellom Dan Laurin og Blokkfløytistene. Et stort og entusiastisk publikum var tilstede.

Dan Laurin,
den verdensberømte
blokkfløytevirtuosen
spiller sammen med
Blokkfløytistene
i Lindemannsalen.

 

 

blokkfloyte2.jpg (57881 bytes)

 

 

 

Det var en stor opplevelse for barn og unge i Blokkfløytistene å få spille sammen med Dan Laurin.

 

Sommeren 1999 · "Kongsbarna på Akershus" · flere konserter · januar 2000 · deltakelse i oppførelse av nyskrevet verk med musikk fra Draumkvedet
Sommeren 1999 fremførte Blokkfløytistene Uranienborg i samarbeid med forfatteren Torill Thorstad Hauger forestillingen "Kongsbarna på Akershus" under 700 års-jubiléet på Akersus festning. Sesongen 99/00 har ensemblet hatt egne konserter i kirkene Skårer, Tanum, Kongsberg og Fagerborg og har i januar 2000 deltatt ved årets Draumkved-symposium på Notodden. Der var de med ved oppførelsen av et stort nyskrevet verk med musikk fra Draumkvedet av komponisten Eilert Hægeland.·

Turné på Sørlandet sommeren 2000 • 11-års jubileumskonsert oktober 2000
Sommeren 2000 gjennomførte Kammerfløyt en turné på Sørlandet og spilte konserter i Dypvåg, Flosta, Treungen og Åmli kirker. Konsertene ble mottatt av et entusiastisk publikum - sommerturister og fastboende.

22. oktober 2000 avholdt Blokkfløytistene Uranienborg i samarbeid med Blokkfløytistene St.Sunniva 11-års jubileumskonsert i Steinerskolens aula på Hovseter. Et stort antall tidligere samarbeidspartnere stilte opp og gjorde konserten til en festforestilling: Steinar Ofsdal, INTI, Steinerskolens jentekor, Bø juniorspelemannslag og profesjonelle barokkmusikere. Fullt hus og stor stemning! Konserten ble støttet økonomisk av Kassettavgiftsfondet og Oslo Musikkråd.

Pionerarbeid · orkestre med fullt utbygd consort-besetning
· musikkopplæring· sosialt miljø

Mohn og Skotte har gjort et stort pionér-arbeid og skapt et unikt miljø omkring landets to eneste blokkfløyteorkestre med fullt utbygd consort-besetning. Et stort antall barn og unge har opplevd miljøet og fått sin første musikkopplæring gjennom Blokkfløytistene. Selv om barna ikke fortsetter med musikk, så har de likevel fått et verdifullt møte med musikken og opplevd å spille et instrument, noe de siden vil se tilbake på som noe positivt. Mohn og Skotte har skapt et sosialt miljø omkring Blokkfløytistene som har blitt et verdifullt tilskudd til fritidsaktivitetene på de respektive skolene. Ensemblene har også spilt på utallige tilstelninger i nærmiljøet gjennom årene.

Arbeid med administrasjon · økonomiske midler · omtale i media
Det musikalske og miljøskapende er bare en del av det arbeidet Mohn og Skotte har lagt ned. Prosjekter skal finansieres, søknader skal skrives og følges opp med kontaktvirksomhet for
å skaffe til veie de økonomiske midlene som behøves. Det er gjort et stort arbeid når det gjelder PR for konsertene, prosjektene er gjentatte ganger presentert i "Midt i musikken" i NRK P2 og fått omtale i hovedstadsavisene.

 

 

Les hva Pressen skriver om Blokkfløytistene

Mer om noen av aktørene